داره لود میشه...

آنالیز اقلام آجیل و خشکبار

 Dried Limes :لیمو عمانی خشک

لیمو عمانی با داشتن 304 گرم ویتامین سی منبع غنی از ویتامین سی به شمار می آید که دارای 76 گرم کربوهیدرات- 6/6 گرم پروتئین و 7 گرم چربی و هر صد گرم آن 348 کیلوکالری انرژی دارد.

این محصول دارای مواد معدنی کلسیم-آهن  منیزیم  فسفر  پتاسیم  سدیم – روی  مس  منگنز و سلنیوم می باشد.

دانه خوراکی سویاsoya beans:

هر صد گرم سویا 370 کالری انرژی دارد که از این مقدار 36 گرم پروتئین، 19 گرم چربی و 16 گرم کربوهیدرات دارد و با داشتن 240 میلی گرم کلسیم جزو منابع گیاهی پر کلسیم به شمار می آید. این دانه ها دارای آهن، فولات، و پتاسیم نیز می باشند.

آلو بخارا Prunes:

هر صد گرم آلوبخارا دارای 160 کالری، 0.5 گرم چربی، 38 گرم کربوهیدرات است و با داشتن 860 میلی گرم پتاسیم جزو منابع پرپتاسیم به شمار می رود. این نوع آلو دارای آهن، کلسیم ،سلنیوم و بتا کاروتن نیز می باشد.

انجیر خشکDried Figs:

هر صد گرم انجیر خشک دارای 227 کالری انرژی ، 2 گرم چربی، 8 گرم فیبرمی باشد و با داشتن 970 میلی گرم پتاسیم و 250 میلی گرم کلسیم جزو منابع پر پتاسیم و کلسیم به شمار می اید که دارای مقداری آهن، روی، کاروتن، فولات و ویتامین سی نیز می باشد.

کشمشRaisins:

هر صد گرم کشمش دارای 272 کالری، 69 گرم کربوهیدرات، 34.5 گرم گلوکز، 34.8 گرم فروکتوز، 2 گرم فیبر ، ویتامین سی و کاروتن است وبا داشتن 1020 میلی گرم پتاسیم جزو منابع پر پتاسیم به شمار می آید.

 

کران بریCranBerries:

هر صد گرم از این میوه دارای 15 کالری است که با توجه به عرضه نوع خشک شده آن کالری آن به 4-5 برابر میرسد.این میوه با داشتن 95 میلی گرم پتاسیم، 13 میلی گرم ویتامین سی و12 میلی گرم کلسیم و 1 میلی گرم آهن جزو میوه های غنی از املاح به شمار می آید که دارای مقادیری کاروتن و فولات است. این میوه مزه ملس و خوش آیندی دارد.

 

گوجی بریGooseBerries:

هر صد گرم از این میوه دارای 54 کالری است که با توجه به عرضه نوع خشک شده آن کالری آن به 4-5 برابر میرسد. این میوه با داشتن 210 میلی گرم پتاسیم، 28 میلی گرم کلسیم،14 میلی گرم ویتامین سی و کاروتن و ویتامین ای و فولات جزو میوه های غنی از املاح به شمار می اید که نقش موثری در کاهش وزن دارد.

 

بلوبریBlueBerries:

هر صد گرم از این میوه دارای 30 کالری است که با توجه به عرضه نوع خشک شده آن کالری آن به 4-5 برابر میرسد.این میوه دارای مقادیر فراوانی از پتاسیم(88 میلی گرم)، ویتامین سی(17 میلی گرم) وکلسیم(12 میلی گرم) و آهن (1 میلی گرم) وکاروتن وفولات نیز می باشد.

 

 

 

پسته بوداده شور Pistachio Nuts, Dry Roasted, With Salt  :

هر صد گرم پسته بوداده دارای 606 کالری انرژی 20 گرم پروتئین، 21 گرم کربوهیدرات و 50 گرم چربی است. پسته یک منبع غنی از کلسیم (121 میلی گرم)، منیزیم (122 میلی گرم)، فسفر (460 میلی گرم)، پتاسیم (1034 میلی گرم)، سدیم (415 میلی‌گرم)، روی (25/2 میلی گرم)، آهن (64/3 میلی گرم)، مس (154/1 میلی گرم)، منگنز (144/1 میلی گرم) و تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، سلنیوم، فولات، بتاکاروتن و ویتامینهای A,B5,B6,B12,C می باشد.

 

پسته خام  Pistachio Nuts,Raw :

هر صد گرم پسته خام دارای 585 کالری انرژی 20 گرم پروتئین، 26 گرم کربوهیدرات و 46 گرم چربی است. پسته یک منبع غنی از کلسیم (101 میلی گرم)، منیزیم (114 میلی گرم)، فسفر (487 میلی گرم)، پتاسیم (1000 میلی گرم)، سدیم (3 میلی‌گرم)، روی (23/2 میلی گرم)، آهن (07/4 میلی گرم)، مس (300/1 میلی گرم)، منگنز (200/1 میلی گرم) و تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، سلنیوم، فولات، بتاکاروتن و ویتامینهای A,B5,B6,B12,C می باشد.

 

بادام زمینی بوداده شور PeaNuts,DryRoasted,WithSalt :

هر صد گرم بادام زمینی بوداده شور دارای 617 کالری انرژی 51 گرم چربی، 20 گرم کربوهیدرات و 24 گرم پروتئین است. بادام زمینی یک منبع غنی از پتاسیم (733 میلی گرم)، فسفر (396 میلی گرم)، منیزیم (182 میلی گرم)، سدیم (668 میلی گرم)، کلسیم (48 میلی گرم)، آهن (89/1 میلی گرم)، روی (17/3 میلی گرم)، منگنز (061/2 میلی گرم)، مس (617/0 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای B1, B2, B3, B5, B6 می باشد.

 

 

 

بادام زمینی خامPeaNuts,Raw :

هر صد گرم بادام زمینی خام دارای 591 کالری انرژی 48 گرم چربی، 18 گرم کربوهیدرات و 25 گرم پروتئین است. بادام زمینی یک منبع غنی از پتاسیم (626 میلی گرم)، فسفر (384 میلی گرم)، منیزیم (179 میلی گرم)، سدیم (8 میلی گرم)، کلسیم (74میلی گرم)، آهن (83/2 میلی گرم)، روی (25/3 میلی گرم)، منگنز (978/1 میلی گرم)، مس (035/1 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای B1, B2, B3, B5, B6 می باشد.

 

بادام بدون پوست: Almonds,Blanched

هر صد گرم بادام بدون پوستخام دارای 616 کالری انرژی 53 گرم چربی، 18 گرم کربوهیدرات و 21 گرم پروتئین است. بادام زمینی یک منبع غنی از پتاسیم (662 میلی گرم)، فسفر (474 میلی گرم)، منیزیم (267 میلی گرم)، سدیم (17 میلی گرم)، کلسیم (218 میلی گرم)، آهن (40/3 میلی گرم)، روی (25/3 میلی گرم)، منگنز (240/2 میلی گرم)، مس (170/1 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای B1, B2, B3, B5, B6,A,بتا کاروتن می باشد.

 

بادام بوداده: Almonds, Dry Roasted , Wit out Salt

هر صد گرم بادام بوداده خام دارای 627 کالری انرژی 54 گرم چربی، 15 گرم کربوهیدرات و 24 گرم پروتئین است. بادام یک منبع غنی از پتاسیم (768 میلی گرم)، فسفر (525 میلی گرم)، منیزیم (278 میلی گرم)، سدیم (8 میلی گرم)، کلسیم (253میلی گرم)، آهن (81/3 میلی گرم)، روی (42/3 میلی گرم)، منگنز (160/2 میلی گرم)، مس (095/1 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای B1, B2, B3, B5, B6,بتا کاروتن می باشد.

 

بادام بوداده شور: Almonds, Dry Roasted , Wit Salt

هر صد گرم بادام بوداده شور دارای 622 کالری انرژی 53 گرم چربی، 20 گرم کربوهیدرات و 20 گرم پروتئین است. بادام یک منبع غنی از پتاسیم (783 میلی گرم)، فسفر (477میلی گرم)، منیزیم (274 میلی گرم)، سدیم (291 میلی گرم)، کلسیم (250میلی گرم)، آهن (38/4 میلی گرم)، روی (53/3 میلی گرم)، منگنز (160/2 میلی گرم)، مس (095/1 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای B1, B2, B3, B5, B6 ,بتا کاروتن می باشد.

 

بادام خام: Almonds

هر صد گرم بادام خام دارای 596 کالری انرژی 49 گرم چربی، 21 گرم کربوهیدرات و 20 گرم پروتئین است. بادام یک منبع غنی از پتاسیم (677 میلی گرم)، فسفر (476 میلی گرم)، منیزیم (278 میلی گرم)، سدیم (8 میلی گرم)، کلسیم (253میلی گرم)، آهن (81/3 میلی گرم)، روی (42/3 میلی گرم)، منگنز (160/2 میلی گرم)، مس (095/1 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای B1, B2, B3, B5, B6 ,بتا کاروتن می باشد.

نقل با مغز بادام : NOGHL

نقل از شیرینی سنتی های شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی است. هر صد گرم نقل 400 کالری انرژی، 2 گرم پروتئین، 86 گرم کربوهیدرات، 5 گرم چربی دارد.این شیرینی دارای املاحی از جمله پتاسیم (116 میلی گرم)، فسفر (67 میلی گرم)، منیزیم (36 میلی گرم)، سدیم (122 میلی گرم)، کلسیم (39میلی گرم)، آهن (1/13 میلی گرم)، روی (54/0 میلی گرم)، منگنز (234/0میلی گرم)، مس (100/0 میلی گرم)، سلنیوم و فولات و انواع ویتامینهای C,B1, B2, B3, B5, B6می باشد.

 

ارده SESAME, PASTE

هرصد گرم ارده 629 کیلوکالری انرژی  19 گرم پروتئین، 19 گرم کربوهیدرات و 55 گرم چربی دارد .

این محصول با داشتن 731 میلی گرم فسفر، 412 میلی گرم پتاسیم، 342 میلی گرم کلسیم و262 میلی گرم منیزیم جزو محصولات غنی از املاح و پرکالری می باشد که دارای سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، ویتامینC، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامینB5 و B6وA و فولات و بتاکاروتن نیز می باشد.

زردچوبه، پودر TURMERIC,GROUND

هر صدگرم پودر زردچوبه 336 کیلوکالری انرژی، 68 گرم کربوهیدرات، 7 گرم پروتئین، 8 گرم چربی دارد. این ادویه بسیار مفید است و دارای املاح فراوان از جمله کلسیم(394 میلی گرم)، آهن(40 میلی گرم)، منیزیم(204 میلی‌گرم)، فسفر(264 میلی‌گرم)، پتاسیم(2228 میلی گرم)، سدیم(39 میلی گرم)، روی (78/3میلی گرم)، ویتامین C(63/18)میلی گرم،مس، منگنز، سلنیوم، فولات، بتاکاروتن، ویتامینA,B1,B2,B3,B6 است.

 

دارچین، پودر CINNAMON, GROUND 

صدگرم از این ادویه 247 کیلوگالری انرژی دارد که از این مقدار حدود 80 گرم کربوهیدرات، 4گرم پروتئین، 2 گرم چربی دارد.

این ادویه دارای املاح کلسیم(913 میلی گرم)، آهن(16/27میلی‌گرم)، منیزیم(101 میلی گرم)، فسفر(93 میلی گرم)، پتاسیم(563 میلی‌گرم)، سدیم(22 میلی گرم)، روی، مس، منگنز، سلنیم، ویتامینA,C,B1,B2,B3,B6 وفولات و بتاکاروتن می باشد.

 

هلو، برگه    PEACHES,DRIED

صد گرم برگه 317 کیلوکالری انرژی دارد که از این مقدار 80 گرم کربوهیدرات، 4 گرم پروتئین و 1 گرم چربی دارد.

برگه هلو دارای املاح کلسیم(63 میلی گرم)، آهن(73/8 میلی گرم)، منیزیم(67 میلی گرم)، فسفر(120 میلی گرم)، پتاسیم(1248 میلی گرم)، سدیم(35 میلی گرم)، روی، مس، منگنز، سلنیوم، فولات، بتاکاروتن، فولات و ویتامین های A,C,B1,B2,B3,B5,B6 است.

زردآلو، برگه    APRICOTS,DRIED

صد گرم برگه زردآلو 294 کیلوکالری انرژی دارد و دارای حدود 71 گرم کربوهیدرات، 4 گرم پروتئین، 1 گرم چربی است.

دارای املاح کلسیم(80 میلی گرم)، آهن(12/6 میلی گرم)، منیزیم(55 میلی گرم)، فسفر(116 میلی گرم)، پتاسیم(1524 میلی گرم)،سدیم(22 میلی گرم)، روی ، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است.

 

آلبالو خشک   CHERRIES,SOUR,RED,DRIED,RAW,

صد گرم آلبالو خشک 341 کیلوکالری انرژی، 78 گرم کربوهیدرات،  8 گرم پروتئین، 2 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (118 میلی گرم)، آهن(98/1 میلی گرم)، منیزیم(54 میلی گرم)، فسفر(137 میلی گرم)، پتاسیم(1115 میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است 

آلو خشک   PLUMS,DRIED

صد گرم آلو خشک حدود 260 کیلوکالری انرژی ، 65 گرم کربوهیدرات، 2 گرم پروتئین، 5/0 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (42 میلی گرم)، آهن(73/1 میلی گرم)، منیزیم(32 میلی گرم)، فسفر(72 میلی گرم)، پتاسیم(694میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است 

گردو خام   WALNUTS,ENGLISH   

صد گرم گردوی خام حدود 683 کیلوکالری انرژی، 15 گرم پروتئین، 16 گرم کربوهیدرات، 63 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (95 میلی گرم)، آهن(54/2 میلی گرم)، منیزیم(152 میلی گرم)، فسفر(358 میلی گرم)، پتاسیم(432میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم ، فولات و ویتامینهایC,B1,B2,B3,B5,B6است 

فندق بوداده شور  HAZELNUTS OR FILBERTS,ROASTED WITH SALT

صد گرم فندق بوداده 696 کیلوکالری انرژی ، 16 گرم کربوهیدرات، 12 گرم پروتئین، 67 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (203 میلی گرم)، آهن(20/4 میلی گرم)، منیزیم(165 میلی گرم)، فسفر(395 میلی گرم)، پتاسیم(865میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است

       

فندق خام    HAZELNUTS OR FILBERTS

صد گرم فندق خام 646 کیلوکالری انرژی ، 19 گرم کربوهیدرات، 15 گرم پروتئین، 59 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (119 میلی گرم)، آهن(48/3 میلی گرم)، منیزیم(160 میلی گرم)، فسفر(312 میلی گرم)، پتاسیم(707میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است

 تخمه کدو بوداده  PUMPKIN,SQUASH SEED KERNLS,ROASTED WITH  SALT  

صد گرم تخمه کدو بوداده 576 کیلوکالری انرژی ، 19 گرم کربوهیدرات، 24 گرم پروتئین، 46 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (42 میلی گرم)، آهن(32/13 میلی گرم)، منیزیم(447 میلی گرم)، فسفر(1066 میلی گرم)، پتاسیم(811میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است  .

تخمه کدو خام    PUMPKIN,SQUASH SEED KERNLS,

صد گرم تخمه کدوخام 576 کیلوکالری انرژی ، 19 گرم کربوهیدرات، 24 گرم پروتئین، 46 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (42 میلی گرم)، آهن(32/13 میلی گرم)، منیزیم(447 میلی گرم)، فسفر(1066 میلی گرم)، پتاسیم(811میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است .

تخمه آفتابگردان بوداده شور  SUNFLOWER SEED KERNELS,DRY ROASTED WITH SALT

صد گرم تخمه آفتابگردان بوداده حدود 622 کیلوکالری انرژی ، 22 گرم کربوهیدرات، 18 گرم پروتئین، 53 گرم چربی دارد.

این محصول دارای کلسیم (64 میلی گرم)، آهن(32/5 میلی گرم)، منیزیم(129 میلی گرم)، فسفر(1157 میلی گرم)، پتاسیم(671میلی گرم)، سدیم، روی، مس، منگنز، سلنیوم، بتاکاروتن، فولات و ویتامینهای A,C,B1,B2,B3,B5,B6است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

سبد خرید

درحال بارگذاری ...